Opintopisteitä ja osaamismerkkejä


4H myöntää kerhonohjaamiseen liittyen virtuaalisia osaamismerkkejä sekä opintopisteitä. Osaamismerkin (Open badge) avulla voit näyttää osaamisesi erilaisissa sähköisissä välineissä erityisesti työtä hakiessasi. Opintopisteistä on hyötyä työnhaussa, oppilaitokseen hakiessa ja opinnoissa esim. vapaavalintaisissa opinnoissa. 


Osaava kerhonohjaaja -koulutus (0,5op)

Kun olet suorittanut Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen ensimmäisen päivän (8 tuntia, kaikille kerhonohjaamisesta kiinnostuneille avoin osuus), saat opintopisteytetyn todistuksen (0,5op) ja voit hakea digitaalista osaamismerkkiä.

Kun olet suorittanut myös Osaava kerhonohjaaja koulutuksen toisen päivän (yhteensä 16 tuntia) voit toimia 4H-yhdistyksessä kerhonohjaajana tai apuohjaajana. Koulutuspäivistä kertyy yhteensä 1 opintopiste (2x0,5op).

Kerhonohjaajana toimiminen (4op)

Kerhonohjauksesta voi hakea 4 opintopistettä, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • 4H-kerhon ohjaaminen vähintään 10 kertaa
  • Rekisteröityminen TOP-tehtäväsivustolle
  • Päiväkirjan täyttäminen (kerhokauden toimintasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, osallistujatiedot…)
  • Yhdistyksen vaatimat raportit (vuosittainen kerhoraportointi)
  • Näyttönä yhden kerhokerran ohjaaminen ja palautekeskustelu TAI arviointikeskustelu 4H-yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

Mieti ensin itse, voisivatko vaaditut kriteerit täyttyä omalla kohdallasi katsomalla lista yltä sekä kurkkaamalla "arviointikeskustelu"-linkki", jossa osaamistavoitteita on avattu tarkemmin. Jos vastaus on kyllä ja tahdot järjestää näytön tai arviointikeskustelun, ole yhteyksissä Lapinlahden kerhovastaavaan Päiviin. Opintopisteitä myönnetään Lapinlahden 4H- yhdistyksessä pääasiassa keväisin.


Lisätietoja osaamismerkistä ja opintopisteistä 4H-liiton sivuilla täällä.